Kunstcentralen

ble startet i 1998 av Sissel Ree Schjønsby og Anne Wiland  og er et prosjekt- og rådgivningsfirma innen flere kunstfelt.
Fokusområder er billedkunst, kunsthåndverk, dans og samtidsmusikk.
Samlet har Kunstcentralen en bred erfaring fra ulike fagområder innenfor kulturfeltet. Et stort nettverk både til fagmiljøer og kulturbyråkratiet gjør oss oppdatert på aktuelle problemstillinger.

Prosjektledelse
Kunstcentralen har hatt prosjektansvar for en rekke kunstprosjekter. Vi har et stort og veletablert kompetansenettverk som vi benytter ved behov.

Kunstsamlinger/utsmykking/utstillinger
Kunstcentralen har bred erfaring med utsmykking i offentlige og private kontorbygg og forvaltning av samlinger. Arbeidet  med kunstsamlinger spenner fra å utvikle/profilere nye samlinger, til revitalisering av eksisterende samlinger.  Vi tar produsent-  og entrepenøransvar  for praktisk gjennomføring av alle typer utsmykking, og vi har et stort nettverk av kunstnere og kunstinstitusjoner vi samarbeider med.

Registreringsverktøy for kunstsamlinger
Kunstcentralen har i samarbeid med webdesignfirmaet  Metallic Avocado videreutviklet deres registreringsprogram for kunstsamlinger spesialtilpasset mindre og mellomstore samlinger.

Utredninger/Rådgivning
Vi kan bidra med prosjektutvikling, analyse og rådgivning om finansiering av kunstprosjekter.
Andre områder er; utredninger, prosjekt- og prosessledelse, organisasjonsutvikling, formidling og rapportering.

Annet
Foredrag, faglige seminarer, konsulentoppdrag for organisasjoner.