Kunstsamlinger/utsmykking

Telenor Art Collection
Etablert i 1998 og består av norsk og internasjonal billedkunst som plasseres i bygg der Telenor har sin virksomhet. Samlingen er i dag på  ca 800 verk. Kunstcentralen har siden år  2000 hatt ansvar for innkjøp, drift og vedlikehold av samlingen.

KS kunstsamling
Kunstcentralen ble engasjert for å ha prosjektansvar for utsmykking av det nyoppussede Kommunenes Hus, og revitalisering av den eksisterende kunstsamlingen gjennom omramming, nymontering og nyregistrering av alle verk.

KLP kunstsamling
Kunstcentralen har hatt kuratoransvar  for utsmykking er og nyinnkjøp av kunst til KLPs nybygg i Oslo.

Stortinget
Kunstcentralen hadde oppdraget med å vurdere omplassering av kunst Stortingsbygningen, og lage en plan for nyinnkjøp av kunst i forbindelse med nye kontor- og møtelokaler for Stortinget.

Forsvarsdepartementet
Kunstcentralen hadde kurator-ansvar for utsmykking av forsvarets nye ledelsesbygg på Akershus festning; statsrådens representasjonslokaler og utsmykking av kontor- og møtelokaler.