Utredning/Rådgivning

Kunst og teknologi
Kunstcentralen leverte utredningen ”Skjønnheten og Utstyret” , en oversikt og vurdering av  produksjonsforholdene for elektronisk kunst i Norge.
Made.no Kunstcentralen har arbeidet med planene for et formidlings- og distribusjonssted for norsk elektronisk kunst, og har bl.a med finansiering fra Norsk kulturråd utarbeidet en oversikt over norsk elektronisk kunst fra 1970-2000.
Kunstcentralen har også vært involvert i opprettelsen av PNEK (produksjonsnettverket for elektronisk kunst), og i styrearbeid ved BEK (Bergen elektroniske verksted).

Oslo Simfonietta
Diverse rådgivning.

NRK
Konsulent kulturprogram; billedkunst

Norske Billedkunstnere
Kunstcentralen har siden 1998 vært rådgiver i diverse kunstfaglige og fagpolitiske spørsmål ?

Billedkunstnernes vederlagsfond
Utredning om norsk stipendpolitikk, effekter og tiltak.

Bærum kommune
Utredning i forbindelse med nytt kulturhus, pilot og prosjektledelse for programmering.

Glasskunst
Kunstcentralen utredet utdanning av glasskunst i Norge på oppdrag fra Kunsthøgskolen i Oslo og Norske kunsthåndverkere.

Kunsthotell
Kunstcentralen utredet muligheten for å opprette et «kunsthotell» i Edvard Munchs barndomshjem i Pilestredet 30, på oppdrag fra Byantikvaren i Oslo.

SOFT
Kunstcentralen etablerte på vegne av Norske Tekstilkunstnere galleriet SOFT.

Enkelt kunstnere
Kunstcentralen har vært rådgivere for en rekke billedkunstnere i forbindelse med formidlingsprosjekter.

Annet

Forelesninger på kunsthøgskoler og annen billedkunstutdanning
Kunstcentralen har siden 1998 årlig holdt en forelesningsrekke for studenter om praktisk formidlingsarbeid, søknadsskriving og oversikt over byråkratiets organisering ved
Kunsthøgskolene i Oslo og Bergen, Kunstakademiet i Trondheim og NISS.

Faglige seminarer
Kunstcentralen har hatt ansvar for en rekke seminarer på oppdrag fra bl.a Norske Billedkunstnere, Office for Contemporary Art (OCA), Billedkunst Opphavsrett i Norge , Norsk kulturråd, Høstutstillingen mm.

Enkelt kunstnere
Kunstcentralen har siden 1998 valgt ut og arbeidet med enkelt kunstnere og deres prosjekter som vi ønsker å utvikle formidlingen av.