Prosjektledelse

Dansen Hus
Kunstcentralen hadde prosjektledelse for arbeid vis a vis politiske myndigheter i forbindelse med opprettelsen av Dansens Hus, oppdragsgiver var Danseinformasjonen.
Kunstcentralen er engasjert som rådgiver i utviklingen av formidlingsarbeidet for dans.

Vesterveg, utstillinger i Norden
Kunstcentralen var prosjektleder for et samarbeidsprosjekt mellom kunstnere og museer på Shetland, Færøyene, Island og Norge om formidlingstiltak som fokuserer på den felles kulturarven.
8 kunstnere, 5 utstillinger på Færøyene, Shetland, Island og Norge. Utstillingen ble støttet av bilaterale fond og Nordisk kulturfond.

Cultex, utstillinger i Japan og Norge
Kunstcentralen hadde prosjektledelsen for et Japansk–norsk prosjekt med workshops og utstillinger med norsk og japanske tekstilkunstnere. 8 kunstnere, 5 visningssteder i Norge, England og Japan. Støttet av Norsk kulturråd, U.D. og diverse fond i Japan og Norge.

Beijing Biennalen
Kuratoransvar for norsk deltagelse på Beijing-biennalen i 2008. Oppdragsgiver  var Norske kunstforeninger.

Stipendbehandlingen for billedkunstnere
Kunstcentralen var i flere år prosjektledere for stipendbehandlingen for billedkunstnere på oppdrag fra Norske Billedkunstnere og Statens utvalg for stipend og garanti-inntekter.

Absolut Tapestry.com
Utvikling og formidling av web om norsk billedvev.

Utstillinger
En rekke utstillinger med billedkunst og kunsthåndverk i Norge og utlandet.